danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Fjorden lider i varmen

Onsdag den 23. maj 2018. 180523 red alger

Så er den gal igen!

Fjorden gisper! En usædvanlig varm og vindstille måned. Maj 2018 kan blive katastrofal for fjorden.

Landbrugspakken der giver landmændende mulighed for at udbringe mere gødning, er uden tvivl baggrunden for den dramatiske opblomstring af af alger i Mariager Fjord og vores øvrige indre farvande. 

Landbrugspakken, og snart nye havbrug i Kattegat er blevet begrundet med et såkaldt miljømæssigt råderum. Efter en mangeårig stor indsats med massive investeringer af skattekroner i renseanlæg, nedlæggelse af dambrug, våde enge, mente et flertal af politikerne i folketinget,  at nu kunne der godt lempes. Der var plads til mere gødning.

Landbruget jubler - fjorden dør!

Resultatet ser vi nu.

Efter godt tre uger med sommervejr oplever vi overalt en massiv opblomstring af alger. I Mariager Fjord, hvor vandudskiftningen bl.a. som følge af inddæmning af et stort område i fjordmundingen er minimal, er der allerede registreret fiskedød. 

Fortsætter det flotte sommervejr, hvad der sikkert er mange der ønsker, er der udsigt til en vandvending og et totalt iltsvind som vi oplevet det i sensommeren 1997. Her døde alt, og langs bredden kunne vi finde ddøende eller døde ålekvapper, skrubber, helt, ål og ørreder. Også blåmuslingerne og bundvegetationen gik til. Fjorden var død. 

 180523 brun alger hobro

Algerne er opblomstret i hele fjorden.

180523 brun alger pollen

 

 Lergraven ved Hasund syd den 14. maj 2018.