danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Fårbæk - dræning og gydegrus

Opdateret: Tirsdag den 14. april 2020Fårbæk: Marken er nu blevet drænet

14.04.20: Den flerårige "våde plet" der fik lodsjeren til ulovligt at grave den lille bæk dybere, er nu væk. Opgravningen af bækken var ulovlig og som forudset nyttesløs. Gebetablering af den ødelagte dræning hjalp. Går udfra at bunken af småsten (gydegrus) som ses i baggrunden skal udlægges i bækken som erstatning for det tidligere opgravede. Nu mangler vi så bare at den kære lodsejer holder afstand til bækken (bræmme).

191230 faerbaek stadig vaede enge

Den ulovlige opgravning har som forudsagt ikke nogen indflydelse på marken. Som det fremgår af billedet der er taget den 30. december 2019 står der stadig blankt vand på marken. Hjulsporene beskræfter også at opgravning af bundmateriale, herunder grus og sten har været nyttesløs, spild af ressourcer og ødelæggende for miljøet. Nu gælder det så om at få gjort skaden god igen og jeg forventer at lodsejeren bliver pålagt et genudlægge gydegrus og skjulesten i bækken der er et tilløb til Skalsåen. 

Torsdag den 20. september 2018.180920 faarbaek

Lige som anden lovgivning skal Naturbeskyttelsesloven respekteres og man kan ikke bare grave og uddybe som man lyster!

Det giver en god fornemmelse når myndighederne tager anmelder alvorligt. Den ulovlige udgravning af den lille Fårbæk der ligger mellem Randers Hobro anmeldte jeg sidst den 18. august 2018. Kommunen har nu beset vandløbet og skriver følgende: 

"Fårbæk er et mindre grænsevandløb mellem Mariagerfjord Kommune (nordsiden) og Randers Kommune (sydsiden). Bækken er i statens vandplaner målsat til god økologisk tilstand - målsætningen ikke opfyldt. Bækken er ligeledes naturbeskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Efter besigtigelser den 20. august og opmåling den 24 august 2018, er Randers Kommune og Mariagerfjord Kommune i fællesskab blevet enige om, at der skal ske en retablering af vandløbet. Forvaltningerne vil på den baggrund varsle lodsejer et påbud.

Da besigtigelserne og vandløbsopmålingen viser, at der er gravet op til 40 cm materiale af bunden, samt der er sket en udvidelse af eksisterende profil, har kommunerne i fællesskab vurderet, at forseelsen er så grov, at der skal ske en politianmeldelse af lodsejeren.

Kommunerne vil i løbet af en uges tid fremsende påbudsvarslet til lodsejeren. Efterfølgende vil kommunerne sende en politianmeldelse til Østjyllands Politi. I forbindelse med påbudsvarslet har lodsejer mulighed for at udtale sig.

Randers – og Mariagerfjord Kommuner vil koordinere den fremadrettede sagsbehandling".

Mere om sagen her: 

Fårbæk: Ulovlig opgravning

Dum og ødelæggende opgravning!

29. december 2019: Journalistelever har på en gode måde afdækket sagen. Du kan læse deres historie her: Kampen om de Danske vandløb