danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Affaldsindsamling

Tirsdag den 16. oktober 2018.181016 renranders gruppe

Efter nogle timers indsamling var der fyldt flere skraldeposer. Et par cykler blev også hevet op af åen. 

For anden gang deltog jeg i gruppen #rentNaturområde Randers indsamling af affald i Havneområdet og på Justesens plæne. 

Det er et super godt initiativ sat i gang af unge, der ikke vil se deres by og natur fyldt med cigaret skodder, tomme dåser, flasker, pizzabakker og plastic. 

At det er ansvarfulde unge der står bag initiativet giver håb om en adfærdsændring, som forhåbenligt gør det uacceptabelt et efterlade skrald i bymiljøet og naturen. 

I øvrigt er det lidt tankevækkende, at der i en tid, hvor vi skal spare på velfærd, skoler og investeringer i fremtiden, bruger flere og flere ressourcer på at holde byen og naturen ren, samt udbedre meningsløs hærværk....? 

181016 renranders skodder

Skodderne er næsten uforgængelige og til stor skade for fugle og fisk.