danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

BL = løgn og manipulation!

Søndag den 17. november 2019.191117 gudenaa baredygtig

Ikke overraskende at Bæredygtig Landbrug benytter sig af løgn og manipulation for at opnå deres mål om en kanaliseret Gudenå og Nørre Å

Desværre lykkedes det efter pres fra lodsejerne af få et flertal i Randers Kommunes byråd til at bruge i omegnen af en halvmillion skattekroner på at opgrave lidt sediment i området hvor Nørreåen løber sammen med Gudenåen. 

Inden sagen blev sat til afstemning i byrådet, var der ellers udarbejdet en rapport som konkludererede at opgravningen stort set ikke ville have indflydelse på vandststanden i Nørreåen. 

At pengene til opgravningen er spildt fremgår af denne redegørelse som kommunens forvaltning netop har udsent: 

Effekten af oprensningen af sediment i Nørre Ås udløb.

I den forløbende uge har pressen omtalt oprensningen i Nørre Å og tillagt oprensningen stor betydning for afvandingen i Nørreådalen. Der har været nævnte en effekt på 20 – 40 cm, og 70 cm mange km inde i ådalen. Dette er ikke i overensstemmelse med de måledata som forvaltningen registrerede i forbindelse med sedimentfjernelsen i forsommeren. Effekten af oprensningen på ca. 100 m i Nørre Ås udløb i forsommeren blev målt til en lokal vandstandssænkning på ca. 2-3 cm.

Det er imidlertid korrekt at vandstanden i Nørreåen har været markant lavere i forsommeren end normalt, men denne lavere vandstand kan ikke skyldes oprensningen. Forvaltningen vurderer at den lavere vandstand skyldes den tørre og varme sommer 2018, hvor en del ekstra vand forsvandt fra engene. Vandstanden i Nørreåen er fortsat generelt lavere end forventet. 

191117 oprensning baredygtil landbrug

 Fra Bæredygtig Landbrug der tydeligvis igen omgår sandheden. 

Læs også:

Ingen opgravning af Gudenåen