danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Ingen opgravning af Gudenåen

Søndag den 10. november 2018.181111 gudenaa skilt

Ankestyrelsen er enig i at Randers Kommune vedligeholder Gudenåen efter forskriftene.

Ankestyrelsen afviser klage fra Nørraalavet 

Lodsejere organiseret i "Vandløbslavet for Nørre Å" har i flere omgange henvendt til Randers Kommune med krav om fjernelse af sediment og grødeøer i Gudenå ved motorvejsbroen samt ved Nørre Ås udløb i Gudenå.

Senest blev vedligeholdelsen af Gudenåen, Nørreåen og vandstanden drøftet på et møde i Miljø og Teknik Udvalget den 3. april 2018. På mødet blev et flertal i udvalget enige om, at Randers Kommune ikke på foreliggende grundlag vil igangsætte arbejdet med en opgravning og regulering af Nørre Å og Gudenå. Altså et klart nej til lodsjerne om opgravning og uddybning. 

Lodsjerne var ikke tilfredse med den beslutning hvorefter Nørreaalavet  rettede henvendelse til det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen for at få belyst om Randers Kommune har handlet i overensstemmelse med reglerne i denne sag.

Henvendelsen til Ankestyrelsen blev afsendt den 5. oktober 2018.

Ankestyrelsen har nu svaret, at de har gennemgået henvendelsen og besluttet, at der ikke skal rejses en tilsynssag  (efter kommunestyrelseslovens §48, stk. 1 om tilsyn med at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder).

Beskyttet natur

Gudenåen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 - https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/

181111 gydenaa vandplanter

Gudenåen skal ikke opgraves og uddybes og et ønske om 2 eller flere dyre grødeskæringer i den naturbeskyttede Gudenåe imødekommes  heller ikke.

Læs også:

DANMARKS STØRSTE LAVBUNDSPROJEKT GENNEMFØRT

Færre drivhusgasser og mindre kvælstof giver naturen og vandet bedre betingelser omkring Nørre Ådal ved Viborg og i Randers Fjord med Danmarks største lavbundsprojekt. Man har erkendt at de drænede enge har "sat sig" op til 1,5 meter og at dyr og evig grødeskræring ikke er løsningen!

Nej til opgravning af Gudenåen