danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Debat: Muslinger i Mariager Fjord

Fredag den 7. februar 2020. 200207 blamusling

Det er godt og fint med naturlige muslinger i vores fjorde og vores havmiljø. Men opdræt vil blot betyde mere forurening...

Det er noget beskæmmende at læse om politikernes planer om “miljømuslinger” i Mariager Fjord. Beskæmmende, da man åbenbart ikke kan huske, hvordan det gik sidste gang, man forsøgte sig - efter fjorddøden i 1997. Resultatet blev konkurs og hundredvis af løsrevne plastbøjer, som drev rundt med vind og strøm.

Det er også beskæmmende, at man fra politisk side ikke følger med i ny viden om muslinger og miljø. At muslingefarme lokalt forurener voldsomt under og omkring farmene. De koncentrerer ganske enkelt forureningen fra et stort område og efterlader så resterne opnå bunden under farmene. 

Eller at iltsvind i bunden under og omkring farmene kan frigøre ellers bundet fosfor - til mulig skade for vandmiljøet. Og der ligger oceaner af fosfor på bunden af Mariager Fjord. Man ser også stort på, at muslingerne kan være værter for blandt andet farlige havkolera-bakterier. At muslinger på mange måder er en farlig måde at påvirke miljøet på.

Det ved vi fra adskillige svenske undersøgelser foretaget af uvildige forskere, som ikke har økonomiske interesser i muslingeproduktion. Danske forskere har til gengæld kraftig fokus på at få del i de millioner af tilskudskroner, som Innovationsfonden har kastet ind på banen til netop muslingeproduktion - kamufleret som “miljømuslinger”. Og da kniber det tydeligvis med at se klart - i at prioritere vandmiljøet frem for egen økonomisk gevinst.

Endelig kan det være interessant at kigge på de tal, som danske muslingeforskere har publiceret fra Linemuslingeanlæg 112 i Skive Fjord. Referencen inden for dansk muslingeopdræt. Har har man angivet  totalt urealistiske høsttal, som er publiceret utallige steder. Uden at blive mere rigtige af det. 

Nu er der så langt om længe kommet syn for sagen - via aktindsigter omkring de reelle registrerede høsttal, der udgør mindre end 5% af det, som Dansk SkaldyrCenter selv påstår. Det er der ikke megen vandrensning i - kun oceaner af organisk forurening.

Lokale politikere bør virkelig håndtere “miljømusllinger” som det, de i virkeligheden er - varm luft for tilskudskroner til skade for vandmiljøet i Mariager Fjord. 

200523 muslingeannonce

Annonce fra 22. maj 2020.