danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

Fiske og miljønyt

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

KV21 banner

Nej til Bæredygtig Landbrug

Mandag den 18. maj 2020.200518 afledning miljoe

Næringsstoffer fra især landbruget er "brændstof" til grøde og algeopblomstring. 

Udsat

Byrådsmødet den 18. maj nåede desværre ikke at behandle henvendelsen fra Bæredygtigt Landbrug som der efter min opfattelse ikke vil være flertal for. Sagen skal således behandles på det kommende møde. 

Protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug ønsker Randers Kommunes medvirken til at udpege nye målestationer i vandløbene, idet organisationen ”agter at iværksætte målinger i løbet af sommeren 2020.”

Miljø- og Teknikudvalget behandlede på sit møde den 6. maj denne henvendelse.

Kommunens fagfolk vurderer, at den form for målinger i et vandløb i praksis ikke kan udføres, så de giver et retvisende billede af renset og ikke renset spildevand i kommunen.

Venstre og Dansk Folkeparti siger ja til BL

Venstre og Dansk Folkeparti støttede forslaget, mens Socialdemokraterne og Enhedslisten stemte imod at bruge skatteborgernes penge på flere målestationer. 

Et misvisende navn

I øvrigt mener jeg, at ”Bæredygtigt Landbrug” er et misvisende navn, der leder tankerne hen på økologi, miljø og klima. Men det er slet ikke det, organisationen står for. Bæredygtigt Landbrug er en sammenslutning af landmænd, der bruger en særdeles aggressiv kommunikationsform for at fremme egne interesser. 

Gennem de seneste år har de ugentligt udsendt hidsige anklager med fejlfyldt information mod landets vandselskaber i samtlige ugeaviser og dagblade i Danmark.

Flytter fokus

For os i Socieldemokratiet handler forslaget om at Bæredygtigt Landbrug med forslaget ønsker at flytte fokus fra landbrugets udledning af næringsstoffer.

200518 afstroemning

Som det fremgår er landbruget langt den største bidragyder til de næringsstoffer der forringer vores vandmiljø med iltsvind og fiskedød. 

200521 BL NEJ

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér