danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Ålen truet: hul i loven!

Lørdag den 13. juni 2020.200613 ruser tejner

Ålen er en af vores mest udrydningstruede fisk og der er indført begrænsninger bl.a. med hensyn til brug af åleruser. 

Du kan få hul i hovedet, der kan være hul i rusen og så finder åen ud og endelig kan der være hul i loven.

Ålen skulle beskyttes ikke opfiskes!

På baggrund af en anmeldelse af ulovligt rusefiskeri jeg foretog lørdag den 13. juni, blev jeg ringet op af en venlig medarbejder fra Fiskeristyrelsen. Jeg blev spurgt om jeg var sikker på at det var ruser, og at det der ikke var tale om redskaber som benyttes af erhvervsfiskeren. Sagde jeg fredag havde været i Lergaven og der havde sejlet over flere kasteruser. Fik at vide, at kontrollen netop havde været i fjorden og de her havde undersøgt flere redskaber som viste sig at være tejner. Kontrollen havde ikke været i Lergraven. 

På mit spørgsmål om dette fiskeri ikke var omfattet af bekendtgørelsen der bla. siger at der ikke må fiskes med ruser fra den 15. maj til den 15. august, lød svaret at tejner ikke var omfattet og at der måtte være et hul i loven. 

Danmark har underskrevet internationale konventioner der bla. sikre ålen. Det er også på den baggrund at ålen er rødlistet. 

Har nu kontaktet Danmarks Sportsfisker Forbund og vores lokale medlem af Folketinget Malte Larsen (S) for at gøre opmærksomme på hullet i lovgivningen og få det rettet hurtigst. Sker det ikke giver sommerens ruseforbud ingen mening!

Så helst at ålen blev totalfredet, men da der ikke kan skabet flertal for dette, på trods af at bestanden er reduceret med 80-90 pct, må de få begrænsninger for beskyttelse der er indført, og som er et absolut minimum der næppe stopper ålens tilbagegang, overholdes. 

Husk at fritidsfiskerruserne fortsatte er ulovlige at benytte i perioden den 15. maj til 15. august og bør anmeldes!

Bekendtgørelsen om fiskeriet i Mariager Fjord 

200613 tejne aal hummer

Tejner til til hummer og ål som et alternativ til åleruserne som ikke må benyttes i Mariager Fjord fra den 15. maj til den 15. august.