Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Stednavne - Hobro

Mariager Fjord stednavne1Kendte og skattede fiskepladser.

Stednavne - Midtfjorden

Mariager Fjord stednavne2Mange fiskepladser og dybt vand!

Stednavne - Hadsund

Mariager Fjord stednavne3Pladser omkring Hadsund

Stednavne - yderfjorden

Mariager Fjord stednavne4Spændende område.

Smukkeste fiskevand

Mariager hobro sandskred 800 450

Nordsiden af fjorden umiddelbart øst for Hobro.

mariagerfjord dybdekort

Som det fremgår af dybdekortet er fjorden gennemskåret af en sejlrende og en stor vanddybde i midterpartiet.

Mariager hobro valsgaard 800 450

Området vest for Bramslev Bakker...

Bliv klogere på fjorden!

Fra Hobro i vest, til Als Odde i øst gennemskærer Mariager Fjord det kuperede landskab.

Fjorden er omkranset af enebær bevoksede bakker, løvskov, og nogle enestående strandenge.

Har du besøgt Mariager Fjord blot en enkelt gang, vil du være enig: Variationerne danner fra januar til december de smukkest tænkelige rammer omkring det gode og let tilgængelige fiskevand.

Uanset årstiden, vejret og især vinden, er det altid muligt at finde en bekvem, og måske også givtig fiskeplads. Men som ved alle andre fiskevande gælder det: Des bedre du kender fjorden, jo større er chancerne.

Mariager lergrav syd 800 450

Lergraven på fjorden sydside øst for Hadsund.

Charmerende variationer

Fra Mariager og vestpå mod Hobro, har fjorden en næsten søagtig karakter. Sydsiden er her typisk dækket af løvskov, der på visse steder står så tæt på strandkanten, at rødderne sopper ude i fjordvandet.

Modsat er nordsiden præget af et enebærprydet og afgræsset bakkelandskab. Fjorden er sine steder dyb, hvilken illustreres ved, at der uden for Mariager er omkring 30 meter vand.

Mod Hadsund, men endnu mere udpræget mod udløbet i Kattegat er fjorden lavvandet, dog med en sejlrende, der snor sig mellem nord og sydsiden. Den lave vanddybde uden for sejlrenden betyder, at der er en lille vandudskiftning af inderfjordens vandmasser, som gennemsnitligt er 12 år om at blive udskiftet - et forhold der er blevet forværret efter bygningen af den katastrofale Overgård inddæmning ved fjordmundingen i Kattegat.

Mariager katbjerg skellerup 800 450

Fjordens sydside. Strækningen mellem Katbjerg Odde og Hobro.

Iltsvind

Målinger har vist, at der i Mariager Fjord stort set kun er liv i vanddybder på ned til 10 meter, og at de mest produktive områder har en vanddybde på op til 3 meter. Dette sammenholdt med at hovedparten af fjorden fra Hadsund til Hobro består af nogle dybe bassiner med nogle relativt stejle skrænter, betyder at det kun er få procent af fjorden totale volume der er produktiv rent fiskerimæssigt.

Så selv om Mariager Fjord, set på overfladen virker stor nok til at alle kan fiske som de lyster, er det en sandhed med modifikationer og et forhold som også burde indgå i debatten om fisketryk og redskabsmængder.

Mariager bramslev 800 450

Fjorden set fra nedkørslen ved Bramslev Bakker

 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers