Debat: BL og vandkvaliteten

Mandag den 22. juni 2020. 200622 BL alger

Venstre og Dansk Folkeparti spiller hasard med offentlighedens interesser ved at foreslå et samarbejde med interesseorganisationen som Bæredygtigt Landbrug. En organisation hvor de fleste i styregruppen har sager på halsen for brud på miljølovgivning. Ulovlige oprensninger af vandløb, fjernelse af bræmmer, overforbrug af sprøjtemidling og gødning. En organisation som accepterer og opfordre til selvtægt med Flemming Fuglede som bannerfører - en selvtægt som udføres alene for at teste myndighederne evner om hvorvidt de er i stand til at opdage og stoppe dem.

Frank Nørgaard - svar på tiltale!

I stedet for ukritisk at tilslutte sig Bæredygtigt Landbrugs aflednings-dagsorden, burde DF’eren Frank Nørgaard, der er byrådsmedlem og formand for Randers kommune Miljø og Teknik Udvalg bruge sine kræfter på at intensivere arbejdet med at få den sidste mængde regnvand adskilt fra det forurenede spildevand, der stammer fra vores husholdninger og virksomheder. Kun på denne måde kan det sikres, at vores renseanlæg ikke overbelastes og kan rense optimalt uden overløb. Problemet er jo, at der ved overløb, ì forbindelse med fx skybrud, sendes helt urenset spildevand ud i åer, søer og havmiljøer. 

I øvrigt kan man spørge, hvorfor Frank Nørgaard ikke har større tillid til den forvaltning, han er politisk leder for, når han åbenbart hellere ser, at det er Bæredygtigt Landbrug, som er kendt for fake news, tabte retssager og manipulation, der måler vandkvaliteten i vandløbene?

Frank Nørgaard og Dansk Folkeparti, har i flere byrådsperioder haft stor indflydelse på bl.a. miljøpolitikken i Randers Kommune. Men det er først, da Bæredygtigt Landbrug henvender sig med deres dagsorden, der netop skal flytte fokus fra landbrugets udledning af næringsstoffer til vores vandmiljø, at Frank Nørgaard viser interesse for emnet.

Landbruget er dokumenteret den største udleder af næringsstoffer, men det er selvfølgelig en ubekvem sandhed og noget, der helst skal forties, hvis det stod til Frank Nørgaard.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at det fortsat er Randers Kommune, der foretager vandprøver i overensstemmelse med Miljøstyrelsens nationale retningslinjer. Derudover er der i de sidste par år investeret i og planlagt kloakeringer, separering af regnvand, regnvandsbassiner m.v. for et tocifret millionbeløb. Alt sammen initiativer, der skal forbedre vandmiljøet. 

Læs også: 

Nej til Bæredygtig Landbrug