danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Næringsstoffer - kontrolmålinger?

Torsdag den 22. oktober 2020.201022 alger glenstrup soe

Sommerens grønalger i Glenstrup Sø hvor der ikke er udløb fra renseanlæg eller husspildevand. 

Debat: Udledninger fra landbruget skal og måles!

Venstre har ikke tiltro til Vandmiljø Randers kontrolmålinger og har derfor foreslået, at der etableres ekstra kommunalt betalt målinger af vandmiljøet på udvalgte lokationer. 

Vandmiljø Randers, der har Anders Burlund fra Liberal Alliance som formand, foretager i dag løbende målinger efter de nationale standarder. Målingerne indberettes ligeledes nationalt, og jeg har på ingen måde mistro til, at der fuskes med resultaterne. 

Venstre har derimod ikke denne tillid til Vandmiljø Randers og Anders Burlund og vil derfor bruge skatteborgerne penge på dyre kontrolmålinger.

Baggrunden er den store offentlige opmærksomhed omkring udledning af urenset spildevand rundt om i landet.

Jeg kan kun være enig i, at det er vigtigt med en løbende kontrol med udledningen af næringsstoffer til vores vandmiljø.

Men da landbruget er langt den største bidragyder, når det gælder udledninger, burde målingerne suppleres med vandprøver fra nogle af de mange dræn fra det opdyrkede land. Det håber jeg, at Venstre vil være enig med mig i.

Så ja, for min skyld gerne flere kontrolmålinger. Vigtigst er det dog, at vi får reduceret udledninger og får forbedret vandmiljøet!