danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Opbakning til Gudenåen

Søndag den 28. februar 2021210228 tange museum vandkraft

11 ud af 13 lyst- og sportsfiskerforeningerne bakker op bag en genetabelering af Gudenåen.

Har modtaget følgende Pressemeddelelse:

Lyst- og Sportsfiskerforeninger langs Gudenåen støtter op om en genopretning af Gudenåen ved Tange.Gudenåen er et stort og vidt forgrenet vandløbssystem som strækker sig fra Tinnet krat til Randers fjord. Gudenåen afvander et opland på mere end 2500 km2 og består af over 500 større og mindre vandløb. Hvad der sker ved Tange har betydning for hele systemet – både op- og nedstrøms. Det er derfor af afgørende betydning, at der bliver truffet den bedst mulige beslutning om fremtiden for Gudenåen ved Tange

Gudenåen har potentiale til at blive et fantastisk vandløb med en rig og mangfoldig natur, og gennem de seneste år har foreninger langs Gudenåen lagt mange timer og penge i at gøre forholdene bedre, både opstrøms og nedstrøms for Tange Sø.

Dette arbejde kan i værste fald være spildt hvis ikke der findes en løsning der tilgodeser hele Gudenåen og ikke kun en bevarelse af den kunstige opstemning ved Tange. Det her drejer sig om, at Danmarks længste vandløb skal have optimale forhold og at Danmark skal kunne opfylde EU-direktiverne.

Lyst- og sportsfiskerforeningerne har gennem længere tid arbejdet for at opnå enighed om en fælles løsning. 

Derfor har 11 ud af 13 Lyst- og sportsfiskerforeninger langs hele Gudenåen valgt at støtte op om et forslag der sikrer en fuld genopretning af Gudenåens oprindelige forløb. Skulle det vise sig, at det ikke kan lade sig gøre at indfri ønsket om fuld genetablering af Gudenåen ved Tange, er det af afgørende betydning for foreningerne langs Gudenåen, at en løsning skaber fuld målopfyldelse af EU’s Vandramme- og Habitatdirektiv - også for Tange å.

Dette vil blive meddelt til den af Miljøministeren nedsatte arbejdsgruppe der skal afgive sin indstilling først i marts måned.

Beslutningen om løsningen af spærringen af Gudenåen ved Tange Sø er så stor og vigtig, at det ud over lokale hensyn er et nationalt anliggende, at Gudenåen skal have optimale forhold og leve op til både EU's Vandramme- og Habitatdirektiv. Der er tale om Danmarks længste vandløb og et helt unikt stykke natur med national betydning og kæmpe rekreativt potentiale, som vi nu kan få tilbage efter over 100 år i lænker.

Foreningerne har fuld tillid til at den af Miljøministeren nedsatte arbejdsgruppe kommer med den rette indstilling til Miljøministeren og at Ministeren herefter træffer den bedste løsning for Gudenåen

På vegne af:

  • Brædstrup og Omegns Sportsfiskerforening Fiskeriforeningen Gudenaa (Ry)
  • Gjern Fiskeriforening
  • Hadsten Lystfiskerforening
  • Langå Sportsfiskerforening
  • Lystfiskerforeningen AROS,
  • Aarhus Randers Sportsfisker Klub,
  • Skanderborg Sportsfiskerforening,
  • Skanderborg Lystfiskerforening,
  • Vilholtklubben af 1960, 
  • Horsens og Omegns Sportsfiskerforening
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers