danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Debat om østforbindelsen

Torsdag den 1. april 2021.210401 bredningen tunnel vandstand

Fremover vil klimaforandringerne betyde flere episoder med forhøjet vandstand i Randers Fjord. Klimabroen der skal sikre midbyen mod vandet og lette trafikpresset på Randers Bro, har førsteprioritet. Skal der senere etableres endnu en forbindelse vil en tunnel være det bedste valg. 

Brug for en aflastning af Randers Bro

Jeg er enig med de fleste i, at en ny Randers Fjord-forbindelse er en rigtig god ide, der kan styrke infrastrukturen og dermed erhvervslivet i Randers. Jeg er også enig i, at et godt miljø og naturhensyn ikke nødvendigvis er i modstrid med et godt erhvervsklima?

Uanset politisk observans, ønsker alle kommuner at fastholde og tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser og skattekroner. De fremsynede kommuner har dog for længst erkendt, at erhvervsklimaet ikke kun handler om beton og infrastruktur.

Et godt miljø, muligheden for bynære naturoplevelser, kulturoplevelser, skoler og fritidstilbud af høj kvalitet, samt gode boligforhold, er sammen med en fornuftig trafikafvikling nogle af de vigtige forhold, der tilsammen gør kommunen attraktiv.

Bro skaber nye problemer

Når vi er mange, der synes, det er en rigtig dårlig ide at bygge en bro over Randers Fjord, er det hensynet til miljøet og de forringede muligheder for naturoplevelser, der tæller.

Bygges der en bro, som skitseret i det foreløbige projekt, vil det betyde:

-        Kraftig forøgelse af støjniveauet i området

-        Visuel forurening

-        Forringelse af levevilkårene for fugle og dyr

-        Forurening

Derudover vil anlægget af dæmninger forringe muligheden for en fremtidig sammenhængende naturgenopretning med våde enge langs fjorden.

En lavbro vil desuden betyde, at der skabes en konflikt mellem den sejlende og den kørende trafik. Her er det ikke helt klart, hvad brotilhængerne forestiller sig. Skal broen passes af en brovagt i døgnvagt? Eller er det planen, at broen automatisk skal åbne fx en gang i timen? Enten er der bilkøer, eller også må den sejlende trafik vente.

Hvad mon dette betyder for Randers Havn som trafikhavn? Eller hvad med lystsejlerne, der efter arbejdsdagen vil slappe af med nogle timers sejlads på fjorden? Konflikter er oplagte!

Så hellere en tunnel

Modsat broen, vil en tunnelløsning kunne løse problemerne. 

Allerede inden de våde enge vil trafikken blive ledt ned under jorden. Trafikstøjen vil være minimal, og området vil fortsat fremstå som et unikt naturområde, hvor de besøgende kan nyde solopgangen, udsigten over vandspejlet, samt fugleliv og rørskov.

Efter tunnelen er bygget, og der måske i samme forbindelse er nedlagt dæmninger og skabt våde enge i området, vil der ikke gå mange måneder, før sporene efter anlægsarbejdet er slettet.

En tunnel vil efter sigende koste mere end en lavbro, men ikke mere end en højbro. Men for mig er der ingen tvivl om, at en tunnel i det lange løb og på alle områder vil være den bedste investering.

210403 dronningborg bredning skib

Dronningborg Bredning er en del af Gudenåens floddelta.  Ud over den visuelle forurening og trafikstøjen, vil en lavbro også skabe konflikter mellem den sejlende og kørende trafik. 

210401 bredningen tunnel sejlads 

Fri sejlads, ro og naturoplevelser i Dronningborg Bredning. Sådan skulle det gerne blive ved med at være.

 

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers