Mange fisker - få fisk!

Mandag den 13. april 2020.200413 bramslev lars releasing

Bådbygger Lars Andersen genudsætter en af dagens ørreder. 

Mariager Fjord, Bramslev

En afstemning i Facebookgruppen, "Mariager Fjord - Fluefiskere" afsløre at et mindre flertal af dem der  har fisket i påsken har fanget ørreder. Ligeledes at hovedparten har genudsat fangsten.

Debatten i forbindelse med afstemningen viser også, at der er rigtigt mange der engageret og har en holdning til fjorden. Det er jeg glad for!

Dybest set handler debatten om der opfiskes flere ørreder end den naturlige bestand, der produceres i gydevandløbene, primært Kastbjerg Å og Villestrup Å bidrager med til fjorden... Er dette tilfældet er vi inde i en ond cirkel og kan se en fremtid med ringere fiskeri. 

En andel del af debatten handler om ørredernes størrelse. Her er vi flere der frygter, at for mange at de større ørreder ender på slagtebænken og derved ikke bidrager med deres værdifulde gener til at sikre kommende generationer af ørreder, der først bliver kønsmodne efter et par år i havet eller i fjorden, og derved store... Det er kendt at store gydefisk producere yngel med samme gode egenskaber, mens de små gydefisk avler ørreder med hurtig kønsmodning - altså mindre ørreder.

Ret beset er der ingen der i dag ved hvor stor betydning fisketryk og predationen har på ørredbestanden i Mariager Fjord.  

Dagens tur

Da vi ankom ved Bramslev var der mindst 10 lystfiskere igang. I løbet af dage kom flere til, hvilken bekræfter fisketrykket. 

Med pontonbådende kunne vi hurtigt krydse fjorden og fiske i et område hvor vi ikke kunne genere de vadende medfiskere. 

Lars Andersen lagde ud med en mindre ørred. Lidt senere var det min tur til at lande og gendudsætte et par små-ørreder. 

Isfuglen kikkede også forbi et par gange inden vi midst på eftermiddagen returnerede. 

Prøvetur i pontonbåden

Jesper Bech skulle for første gang prøve at fiske fra pontonbåd, men med den meget friske vind var det lidt af en udfordring at holde båden på ret kurs, blot med svømmefødderne. Efter et par timer gik det dog meget bedre og jeg tror at Jesper på trods af vind og skrue, havde en god dag lige som mig. 

200413 bramslev jesper skrue

Jesper Bech er kommet med i den eksklusive klub. Fik dog stopppet motoren så hurtigt at der ikke skete skade på fluelinen. 

200413 bramslev hobro

Fiskeriet foregik både tæt på land og over lidt dybere vand. 

200413 bramslev rom

Jesper Bech bød på en lille forfriskning efter et par timers fiskeri.  

200413 bramslev flue

Dagens flue fristede trods svære ods et par ørreder.