danlendenosv

Stednavne - Hobro

Mariager Fjord stednavne1Kendte og skattede fiskepladser.

Stednavne - Midtfjorden

Mariager Fjord stednavne2Mange fiskepladser og dybt vand!

Stednavne - Hadsund

Mariager Fjord stednavne3Pladser omkring Hadsund

Stednavne - yderfjorden

Mariager Fjord stednavne4Spændende område.

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Forår i luften - is i kanten

Søndag den 21. februar 2021.210221 mariager fjord is

For få dage siden var fjorden dækket af is og sejlads og fiskeri udelukket. 

Luften var 12 og vandet 4

Efter kaffe rundstykker og en "opstrammer" gik turen mod nord. Vi valgte at søsatte fra Daniavejen, hvor der både er gode P- og søsætningsmuligheder.

"Salten! - mens vi venter på fredningen!

Mens vi pakkede ud kunne vi følge hvorledes omkring 10 - 12 lystfiskere havde samlet sig og fiskede i området omkring udløvet af det varme vand fra saltfabrikken. 

Det er som bekendt det varme vand fra "Salten" der på pladsen skaber sommervandstemperaturer året rundt. Vandtemperaturen er sikkert også forklaringen på, at der også er fanget multer og hornfisk helt hen i november og december.

Da der er tale om et kunstigt skabt miljø der i vinter månederne tiltrækker ørrederne, har bla. Fritidsfiskerne og Hobro Sportsfiskerforening opfordret til at området vinterfredes på samme måde som det er sket med andre lignende områder rundt omkring i landet. Sagen har været behandlet i Forbund og udvalg og skulle som sådan været faldet på plads, hvis det da ikke var for det danske byrokrati. 

Sidste i sagen er, at jeg har bedst med medlem af folketinget Malte Larsen (S) om at rykke i sagen så vi kan få fredet ørrederne i området for det enormt store fiskepres. 

Personligt syntes jeg det er uetisk at fiske i dette kunstigt skabte miljø hvorfor jeg er fortaler for en fredning omkring varmvandsudløbet. 

På rundtur 

Startedede med at fiske i Fladbjergbugten, hvor vi tidligere har oplevet et godt vinterfiskeri. Efter en god times fiskeri hvor ingen af så eller mærkede noget, satte vi kursen over mod nordsiden for at fiske i bugten her. Med vinden i det sydlige hjørne, var det vores formodning, at det lidt mere urolige vand her, kunne give bonus!

Efter et par timer med samme resultat som på sydsiden, alstså ingen fisk krydsede vi igen fjorden. 

Bemærkede at der selv helt inde i strandkanten endnu ikke er kommet gang i tanglopper kutlinge og ormene. Det kan dog ikke vare mange dage og mon ikke der er lagt op til et par spændende ture når vandtemperaturen får "et skud" opefter. 

Isen langst kanten var efterhåneden helt forsvundet. Solen har fået magt!

Fiskede i dagen sammen med Henrik Minor Vedel og Lars Andersen.

210221 Mariager Fjord seal

Lyden fra propellen tiltrækker både marsvin og som her en nysgerrig sæl der trofast fulgte os mens vi krydsede fjorden.  

210221 Mariager Fjord nordside

På kanten til fredningsbæltet ved Villestrup Å. Selv inde på det helt lave vand var der endnu ikke kommer liv. Til gengæld mødte vi en flot ræv, som gik langs stranden og tydeligvis ledte efter en død svane eller and til dagens frokost!

1000_200_sangstrup.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers