Nordøst vind og stigende vand

Fredag den 19. marts 2021.210321 Mariager Fjord Lars Andersen

I læ bag sivene kunne vi nyde solen, snakken og en pilsner mens et par musvåger gav flyve opvisning over træerne. 

Mariager Fjord, Lergraven 

Gode oplevelser, men ingen bonus!

Vi skulle et stykke op ad formiddagen før end kviksølvssøjlen krøb over nullet. 

Mødtes ved Hadsund eller rettere ved de nordlige lergrave og fik hurtigt både og grej klargjordt.

Vinden kom fra det kolde nordøstlige hjørne og ind i fjorden løb der en strøm af køligt saltvand fra Kattegat. Vendtemperaturen målte jeg i de lavvandede områder med mørk bund, til næsten 7 grader.

Mens vi affiskede de forskellige strækninger, både det helt lave vand og det lidt dybere, kikkede vi efter børste om og andet der måtte kunne friste en sulten ørred. 

Det må være tæt på selvom vi på dagens tur ikke så noget til livet i det lave vand. 

Forventningerne om fisk var ikke store og de blev indfriet i det skønne område der byder på så mange andre oplevelser. Bl.a. kunne vi på mågeøen opleve hvorledes de kommende redepladser blev nidkært bevogtet.

210321 Mariager Fjord Havno molle

Det lavvandede område uden for møllen er produktvt. I dag så vi dog hverken børsteorm eller andre ørredlækkerier.

210321 Mariager Fjord kiselalger

Opblomstringen af kiselalgerne er et sikkert forårstegn i Mariager Fjord. Lyset og de mange næringsstoffer sætter gang i algerne...