Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Stednavne - Hobro

Mariager Fjord stednavne1Kendte og skattede fiskepladser.

Stednavne - Midtfjorden

Mariager Fjord stednavne2Mange fiskepladser og dybt vand!

Stednavne - Hadsund

Mariager Fjord stednavne3Pladser omkring Hadsund

Stednavne - yderfjorden

Mariager Fjord stednavne4Spændende område.

Kæmp for fjorden!

Fredag den 28. januar 2022.220128 mariager henrik leth

Mariager Fjord: Nød stilheden mellem de to storme i solrigt vejr. Fiskede mellem Lystbådehavnen i Hobro og fredningsbæltet ved Valsgaard.

Mellem to storme i solrigt vejr og klart vand!

Søsatte fra Lystbådehavnen i Hobro og startede fiskeriet lige øst for Sildehagen.

Med vinden, først svag, senere frisk affiskede jeg området ud mod Bramslev.

Vandet var klart og jeg fiskede med flydeline og et forfang monteret med en lang 0,18 mm forfangspsids.

Håbede på at se nogle fisk bryde overfladen....

På mine ture i fjorden smager jeg ofte på vandet  for at vurdere saltindholdet. Bemærkede i dag den meget salte smag.... Sikkert på grund af masser af Kattegatvand som vinden de sidste uger har presset ind i fjorden.

Godt fire timers fiskeri resulteret i krogningen af en mindre blank ørred, der var så venlig selv at sørge for afkrogingen.  

Fjorden har brug for færre næringsstoffer - ikke opdræt af muslinger!

"Hvis nu vi opdrætter muslinger som, kan rense fjorden for næringsstoffer og dermed forbedre vandmiljøet, er det så ikke en god ide?" 

Sådan har "tilbuddet" til borgmestere og kommunalbestyrelser sikkert lydt, da projekterne om muslingefarme i Mariager Fjord og andre af vores farvande blev præsenteret. 

Planen er at landbruget kan med den abnorme store svineproduktion kan fortsætte med udledningen af næringsstoffer, og de dyrkede muslinger kan bruges som tilskud til svinefoderet. 

Høring

Med milliarder i tilskud fra skatteyderne og med politisk opbakning er der kommet gang i projekterne og flere steder er der planlagt og reserveret arealer til muslingefarme. Det gælder også i Mariager Fjord hvor der netop nu planlægges en høringsfase.

Håber på at der kan mobiliseres en stor lokal modstand mod muslingeopdrættet, og at palnerne endegyldigy opgives. Fjorden fortjener bedre!

Forurener over og under vandet

Muslinger skulle rense vandet, men koncentrerer desværre forureningen fra store vandområder under opdrætsanlæggene – med helt ny lokal forurening, iltsvind og risiko for frigivelse af yderligere næringssalte fra bundsedimentet til følge.

Muslingerne selv lever af alger i vandet – opdrætterne af millionstore tilskud fra diverse fonde. Muslingerne kvitterer med en tredjedel af det frafiltrerede kvælstof udledt som ny lokal forurening. Opdrætterne kvitterer med både mikroplast og makroplast fra de gigantiske anlæg som ny forurening.

Udover den negative betydning for fjordmiljøet, vil muslingeopdræt beslæglægge en stro del af fjorden. Ja faktisk er det kun sejlrenden der friholdes. 

220128 mariager muslinge kort

Kortet viser hvor der er planlagt muslingeopdræt i Mariager Fjord. Som det fremgår, er det stort set kun sejlrenden der friholdes.  

220128 mariager ligfjorden

Tegningen illustrere på glimrende vis hvad det handler om. Nemlig: støttekroner, grådighed og forurening. 

220128 mariager havmisbrugh

Vil du klædes på til kampen mod muslinge farme og forurening i et området på størrelse med Lolland og Falster til sammen, er HAVmisBRUG af Steen Ulnits som netop er udgivet et must.

220128 mariager bramslev

På turen blev det til mange kast og affiskning af mange meter vand. Fiskede både over dybt- og lavt vand. 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers