Vind og klækninger!

Fredag den 3. juli 2020.200704 rena stalling

Også stallingerne nyder godt at føderigligheden i Rena.  

Norge, Rena

Min dansk/norske ven Johnni Hald Thorvalsen ankom til fiskecampen torsdag og var fredag parat til en drifttur i vores pontonbåde. 

Søsatte ved Deset og kunne med det samme konstatere at vandstand og temperatur lå på niveau med torsdag. Der var lidt skydække og ikke så meget vind. 

Næppe havde vi sat kursen nedstrøms da der blev skruet op for den sydlige vind så der skulle arbejdes godt med svømmefødderne for at komme nedstrøms i det rolige vand ved Deset.

Fiskede med nymfen mens jeg padlede nedstrøms og mod vinden med mine Force Finns svømmefødder. Så et par ørreder springe helt fri af vandet, hvilken jeg tit oplever når vinden for rejst bølger på elven.

Havde et par enkelte tilbud på nymfen, dog uden at få fisk i nettet. 

Ved den hurtigt stømmende strækning nedstrøms Deset, blev stangen med tørfluen taget i brug. Med den kraftige opstrøms vind, var det dog en udfordring, at få fluen placeret tæt nok på bredden og under træerne. Det blev dog til et par mindre ørreder inden vi mødtes ved læskuret til frokost og snak. 

Det var nu sat ind med en heftig regn, og det var også nu der for alvor kom gang i klækningerne af bl.a. Danica. Mens vi spiste og snakkede om livet, sygdom og fiskeriet kunne vi nyde synet af at nogle ørreder der hyggespiste af de store våde tunge majfluer der drev rundt i bagvandet. Johnni der er relativ ung, blev for halvandet år siden ramt af en hjerneblødning under en flyvetur. Det var en hård omgang med bl.a. et år uden kørekort. Heldigvis er Johnni kommet godt gennem forløbet uden men. 

Stallinger

Stallingerne (harr'en) var efter regnbygen vågnet op, og der blev indtaget store mængder døgnfluer i forskellige stadier. 

Det blev her til mange fine og tromletykke stallinger, der blev fristet af min "tunge" tørflue bundet med sort skumkrop og et sparsomt grizly hackle. 

Selvom jeg var fiskemæt, havde jeg nok fortsat hvis ikke der kom en melding fra Johnnni der stod ved opsamlingstedet og frøs. Indstillede selvfølgelig fiskeriet og sejlede uden at fiske ned til Leopard Broen hvor bilen var parkeret. Temperaturen var faldet til 6 grader.

Du kan følge Johnni's fiskeri på Instagram: daddy_dryfly

200704 rena siderun

Den friske middagsvind skabte krusninger og jeg så ikke noget til de ørreder som normalt fouragere i dette bagløb.

200704 rena side ranunkler

Sideløb til Rena med vandranunkler i blomst.

200704 rena trout

Havde fem mindre, men meget velnærede ørreder til at tage min tørflue.