Under og over vandet!

Onsdag den 15. juni 2023.230615 rena henrik leth browntrout Norge, Rena: Fiskede i de meget varme dagstimer ved Deset og fandt flere ørreder der foruragere på tørt! 

Varm dag, stor gedde, nervøse helt og smukfisk på tørt...

Med udsigt til endnu en varm dag med temperatur på 30 grader, valgte jeg at tage på elven efter morgenmaden. Vandtemperaturen er stadig under 10 grader, så om ikke andet kan jeg holde fødderne kølige...

Finder en plads hvor jeg har godt udsyn over et stort område og slipper ankeret. Strømmen er svag og bunden sandet med en smule vegetation. 

Efter kort tid får jeg øje på et par helt/sik der tydeligvis søger føde ved at rode i bunden. 

Justere længden mellem strike-indikatoren og nymfen til vanddybden. 

I det klare vand kan jeg tydeligt se nymfen, der langsomt driver mod et par helt. Ser den ene af heltene forsigtigt tage nymfen og strammer op. Lander og genudsætter flere helt. (Jeg er lige startet og med varmen, vil jeg vente til senere med at tage en helt til rygeovnen). 

Pludselig forvinder heltene... Jeg ser en stor fisk, snart at det er en gedde på vel omkring 8 kilo der langsomt afsøger området efter et let måltid.

Gedden er flere minutter i området, men fortrækker til et andet område. Snart efter er der igen helt/sik der søger føde på bunden.

Efter et par timer med et spændende fiskeri, beslutter jeg at drive med strømmen ned gennem det rolige vand neden for Fishcampen.

En god ørred tager nymfen 

Lidt opstrøms Deset broen er der igen bud efter nymfen. Denne gang er det en pæn ørred som efter et par spring og flere udløb slipper af krogen.

Nedstrøms broen ser jeg, at der er både ørreder og helt der tager tørt. På overfladen er der masser af dansemyg og en del døgnfluer. Fiskene tager tydeligvis begge dele.

På den 0,14 mm tynde forfangspids har jeg bundet en #16 CDC flue. 

Langs en strømkant ser jeg en ørred der næsten ubemærket sipper de insekter der kommer forbi. Forsigtigt og uden at ørreden bliver mistænksom får jeg mig placeret.

Fluen placeres godt en meter opstrøms ørreden. Fluen driver perfekt og bliver, netop som jeg troede at den var drevet forbi ørreden, forsigtigt inhaleret. 

Ørreden er godt kroget og starter med en længere udløb og flere spring. Kan se at det er en smuk fisk. Efter et stykke tid og endnu flere spring får jeg ørreden i nettet. Jeg kan nu nyde turens, indtil videre, smukkeste ørred.

Dagen sluttede med en let regnbyge og jeg valgte at returnere og tilbringe aftenen og fordøje oplevelser hjemme på campen. 

230615 rena rising trout

Ørreden tager næste ubemærket insekter på overfladen.

230615 rena helt

Fangede helt på både nymfe og tørflue,

230615 rena henrik underwater

Sådan må fiskene se mig, når jeg sidder godt og sikkert i min Andersom Mosqeeto.

 230615 rena helt underwater

Kunne på flere pladser nyde synet af fouragerende helt/sik. Spændende at sight-fiske med nymfen.

230615 rena trout sand

Ørrederne står ofte over den lyse bund tæt på land. Her er de i hvert tilfælde lettere at se...

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers