Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Sten vil give mere liv i fjorden!

Tirsdag den 9. august 2016.

160809 stenrev

Udlagte sten ved havnen i Udbyhøj. I løbet af kort tid bliver de bevokset med blæretang og bliver et godt levested for fjordrejer, tanglopper, kutlinge og hundestejler!

Fra gold ørken til oase!

For få midler, mest arbejdskraft og god vilje, kan miljøet og artrigdommen Randers Fjord beriges.

Det handler om at skabe flere levesteder for bl.a. vandplanter som blæretang, fjordrejer, kutlinge, tanglopper hundestejler, der ikke trives særligt godt over den nuværende ørkenlignende fjordbund.

En af fjordens bedre og populære fiskepladser er Stenrevet, der er skabt i forbindelse med etableringen af den nuværende sejlrende. Omkring Stenrevet er er der hele året et mylder af liv og dermed fødeemner til fjordens rovfisk, primært ørreden.  

I området fra sammenløbet med Grund Fjord og ud til sammenløbet med Kattegat,  er der i Randers Fjord masser af lavvandede områder hvor der med fordel kunne udlægges sten, gerne marksten. Stenene skal naturligvis placeres så de ikke udgør nogen risiko for sejladsen. Men da fjorden i forhold til den smalle sejlrende er bred, er der rigeligt med velegnede pladser! 

En opgave for byrådet

Der skal arbejdes for at byrådet, gerne et enigt byråd støtter forlaget. Rent praktisk kunne jeg forstille mig at opgaven med udlægning af stenene kunne udføres i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af sejlrenden og afmærkningen af denne. 

En oplagt operatør kunne være miljøholdet på Randers Produktionskole, som også kunne påtage sig opgave med at afhente marksten hos de landmænd, der en indgået aftale med. 

Skulle der udover udlægning af sten, og vedligeholdelse af afmærkning, mangle opgaver, kunne man i samme ombæring udvikle et system til indsamling af affald i vådområder. 

Er viljen tilstede, har vi i fælleskab muligheden for at gøre Randers Fjord og vort nærmiljø langt bedre og mere attraktivt!

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers