danlendeitjanoessv

0
0
0
s2sdefault

Fredag den 22. december 2017.171222 Nyt blank trout

Gudenåen og Randers Fjord har gode forudsætninger for at huse en sund og naturlig havørredstamme. Om det skal være sådan, er op til politikerne bl.a. i kommunalbestyrelserne. 

Jeg har i løbet af sæsonen flere gange skrevet om en dramatisk nedgang i bestanden af ørreder i Randers Fjord og langs kysten på Djursland.

Desværre er jeg ikke den eneste der har observeret tilbagegangen. 

Fra Bjerringbro foreningen lyder det således: Fangster af havørreder er desværre en fortsættelse af de sidste års nedadgående fangster. I alt er der fanget 43 havørreder med største oplyste vægt på 6,6 kg. Foreningen skulle have holdt møde med DTU-Aqua om mulige årsager til nedgangen. Dette møde er udsat til starten af 2018".

171222 Nyt gydecreek

Vi vil alle helst have en sunde ørreder der er klækket naturligt og opvokset i vores mange små vandløb. Desværre er det de færreste vandløb der lever op til målsætningen. 

Elfiskeri efter moderfisk

Det kniber også med at fange tilstrækkeligt med Gudenå forældrefisk. Eksempelvis er der kun fanget 10 havørreder fra selve Gudenåens hovedløb på 4 elfiske-ture af i alt 26,8km i efteråret 2017.

Det er kritisk få og underbygger trenden med nedadgående fangst af havørreder i Gudenåen, på kysten og i Randers Fjord. .

171222 Nyt bundgarn

Håber at de kommende restiktioner omkring ålefiskeriet eller politiske tiltag kan forhindre at fjorden spærres af bundgarn. Alene på vestsiden af Kanaløen er der placeret 4 af disse bundgarn.

Ikke overfyldt på gydepladserne

På en rundtur til flere af fjordens og åens mindre gyde vandløb, har jeg konstateret at der ikke er “overfyldt” med legende havørreder. Heldig ser det dog ud til at ørrederne har taget godt i mod de nye gydebanker i Svejstrup. 

Bud på hvad der er problematisk for Gudenåens ørredbestand: 

- Den fysiske tilstand i gydevandløbene er kritisabel (sandvanding, manglende gydegrus og spærringer). Her er det oplagt at sætte ind med samarbejdsprojekter der involvere kommunerne, foreningerne og frivillige

- Skarv. Specielt i havneområdet og i inderfjorden er der mange sultne og jagende skarv

- Redskabsfiskeriet i fjorden 

171222 Nyt gydegrus skovl

Det er både godt og hårdt arbejde at udlægge 45 tons gydegrus med skovl. 

171222 Nyt gydegrus

Der er udlagt gydegrus på en strækning med god strøm. Opstrøms og nedstrøms er der gode skjulesteder for ørrederne. 

Se ørredkortet - tjek bestaden og tilstanden i de mindre vandløb: http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/Oerredkort