danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Miljø: Værre end forudset!

Søndag den 20. januar 2019.190120 alger fjorden

Vandmiljøet fortjener en genopretningsplan der kan sikre, at vi ikke sommer efter sommer skal opleve iltsvind i vores fjorde og indre farvande. Afsløringen må også betyde at Socialdemokraterne må trække sig fra forliget om storforurenende Havbrug.

Vandmiljøet fortjener en plan 

Vi der færdes ved fjorden, langs åen eller ved kysten har bemærket, at det går den gale vej. Perioderne med iltsvind og fiskedød  er blevet hyppigere. Vandmiljøet er blevet dårligere. 

Nu er det så bekræftet: En ny rapport om den reelle tilstand i vores vandmiljø vidner om en fejlslagen forvaltning. I stedet medfører fejlskøn og politisk manipulation, at udledningen af næringsstoffer fra landbruget,  i stedet for at blive reduceret, tværtimod er øget. 

Konsekvensen er, at der i dag er frygteligt langt til en acceptabel udledningsmængde af næringsstoffer, som vil få iltsvindet ned til det, vi har forpligtet os til. 

I åen næres vandplanterne, og i søen og fjorden får algerne næring af udledningen af gødning fra landbruget. Iltsvind, ekstra grødeskæring og et dårligere miljø er blot nogle af omkostningerne ved Landbrugspakken. 

EU kræver en udledning på allerhøjst 42.000 tons kvælstof senest i 2027, men ifølge forskerne er det nu umuligt at nå dertil.

Advarselslamperne har ellers blinket, mens skiftende miljøministre blot har rettet på skyklapperne. Værst var det, at den nuværende minister, Jakob Ellemann-Jensen (V), ikke greb ind, da analysefejlen kom frem sidste år. Ikke engang da han blev presset i et samråd ville han gøre andet end at vente på nye beregninger, der altså kom frem i denne uge. 

Nu har ministeren endelig bebudet nye undersøgelser og strammere regler. Måske fordi vi står foran et valg? 

Der er dog ikke udsigt til noget konkret, måske fordi opgaven for dansk landbrug nærmest er uoverskuelig. Udfordringen svarer i runde tal til, at en tredjedel af alle dyrkede arealer bør lægges brak.

Hvis der ikke sættes massivt ind mod landbrugets udledning af kvælstof, vil forekomsten af alger, badeforbud, iltsvind og fiskedød blive langt hyppigere. 

 

Iben Sønderup - Karen Lagoni - Anker Boje - Henrik Leth 

Alle medlemmer af Socialdemokratiet og byrådet i Randers