danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Tung transport ødelægger vejene

Onsdag den 25. december 2019.191225 vejkant dyrkning

Der er ikke meget plads vilde blomster og insekter og landevejene svækkes når der pløjes og dyrkes helt til kanten!

I dagens avis kan vi læse om hullede veje der ødelægger bilers fælge og undervogn. Artiklen sættes spot på kommunen og vejenes vedligeholdelse, men undlader at fortælle om baggrunden for specielt de mindre landevejes ringe tilstand.

Lige som andre kommune har Randers Kommune i marts 2012 givet dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt på gylleudbringningskøretøjer. Der er således mulighed for lovlig kørsel med op til 48 ton totalvægt med tre-akslede gyllevogne.

Kun de færreste veje i landdistrikterne er konstrueret til at kunne bære så tunge køretøjer. Og når landmanden så samtidig  pløjer og dyrker helt til vejkanten, skal det gå galt!

Vejenes fundament er svækket og asfalten kan ikke bære den høje vægt fra de store traktorer og gyllevogne. Asfalten brækker og der opstår huller der er farlige for både cyklister og personbiler. 

Regningen til reperationer og ny asfalt sendes til skatteborgerne.