Iltsvind og ruser

Mandag den 24. august 2020.200824 mariager fjord grej

Et par gange om året bliver flueæsken reorganiseret - det er vist snart tid igen. 

Mariager Fjord, Ørnedalsbugten 

Godt og skidt!

Da jeg steg ud af bilen kunne jeg med det samme genkende lugten af tang i forrådnelse. Da jeg søsatte båden kunne jeg også konstatere at vandet var temmeligt uklart, med den grå farve som efterlades ved iltsvind.

I kanten lå en stor mænge grønalger, som efter den begyndende forrådnelse skifter farve til den kendte liggrå farve. Skulle ikke langt ud før end jeg ikke længere kunne se bunden og da jeg med spidsen af mine svømmefødder rodede rundt i algerne boblede det med svovlgas.

Tror det var lige på rette tidspunkt at vejret skiftede, og at fjorden efter mange dage med hedebølge og vinden i det østlige hjørne, der giver lav vandstand og ringe vandudskifting, igen friskede op fra det nordvestlige hjørne, der også presser friskere Kattegat vand ind i fjorden. 

Vandtemperaturen var siden jeg sidst var her for godt en uge siden faldet fra de kritiske 21 grader til omkring 16 grader. Det er også godt!

Også godt, at jeg på dagens tur ikke fandt døde eller døende fisk, og at jeg i områder kunne finde frisk vand og en enkelt ørred.

Mariager Fjord Kommune har ofret mange millioner på at rense byernes spildevand. Der er også brugt mange midler på at grave rør ned, således at det rensede spildevand i dag ikke udledes i Mariager Fjord, men ude i Kattegat. 

Desværre er der sideløbende med skatteborgerne store investeringer med den omstridte "landbrugspakke" lempet på udledninger fra landbruget. Med med bl.a. flere svin og en sløjfelse af bræmmerne langs vandløbene, er der åbnet op for flere næringsstoffer, flere alger og fortsat iltsvind i vores kære fjord! 

De stakkels ål

Har fisket mange år på fjorden, men har aldrig oplevet så mange åleruser som i år. Skulle jeg være lovlydig og holde mig 70 meter fra ruserne, ville det ikke blive til mange kast. Er det for øvrigt ikke samme afstand der skal være mellem ruserne? 

Igen må jeg undres og forarges over, at man fra politisk side lukker øjnene når det gælder anbefalingerne om at redde den udrydningstruede ål. Efter min mening burde åen totalfredes øjeblikkeligt!

200824 mariager fjord strandeng

Strandengen er frodig, men kunne godt trænge til lidt afgræsning, som var normen for nogle år siden, hvor et par heste hyggede sig i området.  

200824 mariager fjord hobro

I baggrund ses Hobro og nogle af de mange ruser som fylder godt op i fjorden.  

200824 mariager fjord ornedalen

Ørnedalsbugten er en af mine favoritpladser. Der er god tilgængelighed og ikke sjældent en ørred eller to der tager fluen.