Slalom mellem ruser!

Tirsdag den 22. september 2020.200922 mariager fjord bundgarn

Et af flere ålebundgarn, der sammen med kaste -og pæleruser står tæt i Mariager Fjord. 

Mariager Fjord, Hadsund

Fine forhold - ingen fisk!

På trods af det milde vejr, er vi kommet så langt hen på året, at der er fredningsbælter ved små vandløb under 2 meters bredte ved udløbet. Havde ellers sat kursen mod den nordre lergrav da jeg blev opmræksom på, at der i området hvor vi ville påbegynde fiskeriet, ikke stor nogle ruser.... Iphonen kom frem og på havørred.com stod der at vi sejlede i et fredningsbælte. 

Sejlede længere øst på og begyndte fiskeriet i god afstand fra fredningsbæltet. Her havde vi så masser af ruser at navigere omkring. 

Faktisk har jeg aldrig oplevet et så intensivt ålefiskeri som i år. Overalt i fjorden står ruserne tæt. Ja, faktisk har rusefiskerne monopoliseret fjorden og umuliggjort et lovligt fiskeri med stang. 

Baggrunden for at der fanges godt med ål er heller ikke opløftende. Forklaringen er, at der i de dybere områder af fjorden er iltsvind der tvinger ålene ind på det lave vand hvor der fortsat er ilt og føde. 

Fiskede på både nord og sydsiden. En enkelt ørred viste sig da den nappede et eller andet på overfladen, En anden ørred fulgte efter min flue uden at bide. Denne ørred vente jeg lidt senere tilbage til, og med en ny flue, en X-streamer på forfanget var der bid. Ørreden der var lige omkring de 40 centimeter blev hurtigt fightet og genudsat. 

200922 mariager fjord pontonboat 

Henrik Minor Vedel har sat kursen mod de næste fiskeplads 

200922 mariager fjord alger

Overalt ligger der et tykt lag grønalger som er igang med den iltforbrugende forrådnelse. 

200922 mariager fjord hadsund

Henrik Minor Vedel kikker langt efter ørrederne på en ellers smuk efterårsdag.