danlendenosv

Stednavne - Hobro

Mariager Fjord stednavne1Kendte og skattede fiskepladser.

Stednavne - Midtfjorden

Mariager Fjord stednavne2Mange fiskepladser og dybt vand!

Stednavne - Hadsund

Mariager Fjord stednavne3Pladser omkring Hadsund

Stednavne - yderfjorden

Mariager Fjord stednavne4Spændende område.

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Stille december

Tirsdag den 9. december 2020.201208 Mariager Fjord Hobro klart vand

Brugte det meste af tiden på at spejde efter ørreder der trak over den lyse bund. Trods gode forhold og polbriller hverken så, eller skræmte jeg fisk i det lave vand. 

Mariager Fjord, Ørnedalsbugten

Klart og stille vand

Efter gruppe møde og et helaftens byrådsmøde, rykkede det i kastearmen. Besluttede at køre nordpå og søsætte pontonbåden i Ørnedalsbugten. 

Det første jeg lagde mærke til var det klare vand og at de store mængder søsalat der fyldte godt op for nogle måender siden nu stort set er væk. 

Vandets sigtbarhed var også høj og jeg kunne ro ud over 4-5 meter vand og stadig se de mange blåmusliger der dækker bunden. Var der mere lys, ville jeg helt sikkert kunne se bunden på endnu dybere vand. 

Mindre lys, vand fra Kattegat og en afkøling, er åbenbart lige så effektivt til at nedbryde algerne som forårsolen og den varme, som om få måneder vil vil sætte vækst i de bruge kiselalger og senere de grønne alger og søsalaten. 

Renseanlæg

Selv om der er investeret i kloakering, renseanlæg, nedlæggelse af dambrug og etableringen af våde enge, udledes der fortsat for alt store mængder næringsstoffer til fjorden.

Fx. er der nedlagt to mindre effektive renseanlæg til fordel for et større højeffektivt anlæg. Det rensede vand ledes ikke længere ud i fjorden, men føres i et rør 4 kilometer ud i Kattegat. 

Løsningen er ikke "tryllemuslinger"

Løsningen på den dårlige miljøtilstand i Mariager Fjord er ikke udlægning af "linemuslinger" der dækker flere kvadrat kilometer af fjordens overflade og som vil efterlade et lag slam og fækalier på bunden. 

Langt bedre vil det være at stramme op over for landbruget og det første der burde gøres var annulere lempelserne i Venstres "Landbrugspakke".

Hvor er ørrederne?

Havde egentlig besluttet mig for kunne at fiske efter ørreder jeg så i overfladen eller observerede over den lyse bund på det lave vand...

Efter at have været på udkik mere end en time bygyndte jeg at fiske "blindt". Præsenterede mine flue ved både at ligge i det lave vand og kaste ud i det dybere og ved at kaste ind mod land. 

Havde her en enkelt ørred som hurtigt blev landet og genudsat. 

Inden jeg pakkede for at køre hjem til eftermiddagens møde i beskæftigelses udvalget, fik jeg en hyggelig snak med en gammel ven, der lige skulle teste en sammensvejset flueline. 

201208 Mariager Fjord Hobro Ornedalsbugten

Ørnedalsbugten gør sig godt på et billedet og i sjælen hele året, også i december!

201208 Mariager Fjord Hobro sol

Over middag tittede decembersolen frem....

201208 mariager fjord seges

Deltog fornylig i SEGES konferencen om miljøet i Mariager Fjord. Som det fregår er der ingen fald i kvælstofkoncentrationen i vandløbene (landbrugene). Selvfølgelig kan det skyldes lang transporttid, men mon ikke "Landbrugspakken" og lempelserne (mere gødning, randzoner m.v.) også har negativ betydning. Under alle omstændigheder er der brug for tiltag der kan reducere udlidningen af nærinsstofferne. 

201208 Mariager Fjord Hobro Blamuslinger

I det klare vand kunne jeg bunden og blåmuslinger i 4 - 5 meter dybde.   

1000-200_gudenaaen_fri.jpg
© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers