Slut på lillefredningen!

Tirsdag den 16. marts 2021.210316 mariager fjorden

En af områdets smukkeste fiskepladser, hvor man sagtens kan bruge nogle timer uden at fange noget!

Stadig køligt og is i kanten!

Jeg ankom til P-pladsen øst for Mariager Havn samtidig med to mænd med en jolle på slæb. 

Skiltet fortæller, at der indkørsel forbudt til den østligste del af havnens område. De gæve gutter med Jollen på slæb lod sig dog ikke forhindre af dette. Spærringen blev løftet af og bilen kørt ind på området, hvor det er muligt at søsætte jollen fra traileren. 

Fik hurtigt pakket ud og da det var en kort tur der var planlagt, var det uden motor. 

I den østlige ende af bugten, ved udløbet af Maren Møllebæk, lå der stadig lidt nyis efter nattens minus grader. 

Målte vandtemperaturen til mellem fem og syv grader. 

Børsteormene som snart burde være aktive så jeg ikke noget til.

Kampen om ålene

Fandt hurtigt ud af at de to mænd med jollen havde et ærinde her på første dagen af fredningsophøret i bugten. Deres mission var tydeligvis at reservere sig pladserne i det lave vand hvor ålene, når vandtemperaturen stiger en anelse mere, vil trække ind over og fouragere. 

Flere rækker ruser blev sat og pladsen effektivt blokeret for de lystfiskere, der måtte ønske at holde de 70 meter afstand til faste redskaber. Selvfølgelig også bekvemt, at andre heller ikke kan sætte redskaber på pladsen. Taberen er ålen som er rødlistet og udrydningstruet.

Skal lige nævnes, at det ikke blev til ørreder på dagens tur. 

210316 mariager flue

Fiskede med flere forskellige fluer, bl.a. denne nybundne rejeflue. 

210316 mariager ruser

Vandet er stadig for koldt til at ålene trækker ind over det lave vand. Det gælder dog om at få ruserne sat og reserveret pladsen!