danlendenosv

Stednavne - Hobro

Mariager Fjord stednavne1Kendte og skattede fiskepladser.

Stednavne - Midtfjorden

Mariager Fjord stednavne2Mange fiskepladser og dybt vand!

Stednavne - Hadsund

Mariager Fjord stednavne3Pladser omkring Hadsund

Stednavne - yderfjorden

Mariager Fjord stednavne4Spændende område.

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Sommer og alger!

Søndag den 6. juni 2021.210606 mariagerfjord grej

Fiskede med skumflue og havde en enkelt ørred der lod sig friste og for en kort stund var kroget!

Mariager Fjord, Bramslev

Sommer, alger og skum!

Søsatte ved Bramslev og krydsede fjorden. 

Da jeg ankom ved nitiden så jeg ikke andre lystfiskere i den ellers velbesøgte fjord. Forklaringen så jeg også snart; nemlig at vandet mange steder var rødbrunt og at der på overfladen og i vandsøjlen flød alger.

Sejlede omkring og fandt da også nogle pladser hvor det var muligt at fiske. Selv om lysten som følge af fjorden tilstand var begrænset (lidt deprimeret bliver jeg over den dårlige miljø tilstand), blev det alligevel til et par timers fiske med flydeline og skumflue. 

Så da også et par mindre ørreder og havde en enkelt lidt større der hapsede skumfluen uden at blive sikkert kroget. Det blev et kort bekendskab.

Svin, gylle og muslinger...

Sejlede omkring på både nordsiden og sydsiden og må igen i år indse, at selv nogle få dagens sommervejr kan få algevæksten til at eksplodere. I store områder var overfladen fyldt med brun og grønalger og mange stedet var vandet farvet rødbrunt af alger. 

Tydeligvis udledes der alt, alt for mange næringstoffer ud i fjorden og i vores farvande. 

Deltog i vinter i en høring om fjorden. Alt er grundigt undersøgt og den entydige konkussion er, at det er næringsstoffer for landbruget der er hovedårsagen til fjordens dårlige miljøtilstand. 

Landbruget benægter, og sammen med ligesindede peges der herfra på at problemerne med alger kan løses ved dykning af blåmuslinger der hænge på tovværk spændt ud over kvadratkilometer store flyderør. 

Vores farvande skal agere renseanlæg for landbruget, og nogle havde da også forslag om, at de mange muslinger skulle bruges til svinefoder. 

Kræfterne bag de såkalte Miljø Muslinger, Smart Farms eller Trylle Muslinger forstiller sig da også, at skatteyder skal til lommerne med milliarder til projeketer der vil forvandle fjordebunden under de mange muslinger til slam. Dertil kommer den visuelle forureningen og generne for sejlads og andre aktiviteter på fjorden. 

Brug for mindre kvælstof - ikke dyrkede musliger!

Limfjorden, men også Mariager Fjord er på tale til muslingeprojekter.  Det skal naturligvis forhindres, og jeg vil samme med andre gode kræfter gøre mit til at det ikke sker! Det fjorden har brug for er langt mindre kvælstof!

Om et kun er inderjorden, eller om resten er fjorden også er algefyldt fik jeg ikke underøgt i denne omgang, men se lige videoen fra dagens rundtur. 

210606 mariagerfjord hobr0

Ikke mange andre steder er der så smukt, men på og under vandet ser det ikke godt ud! 

210606 mariagerfjord fiskere

Mødte kun få stangfiskere. De to i båden havde fundet et område hvor der kunne fiskes. 

210606 mariagerfjord alger

Den store mængder alger på og under vandet er hverken godt for miljøet, fiskeriet eller lysten til en forfriskende dukkert. 

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers