danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Rent vand, tak!

Tirsdag den 11. september 2018. 180911 roundup hegn

Ifølge de seneste tal fra Miljøstyrelsen bruger landbruget i alt 2.617 ton sprøjtegifte om året. År efter år sprøjtes de mange tons ud over marker. Også private haver og grundvandet under disse belastes. 

På et kommende møde skal byrådet i Randers tage stilling til forslag, der kan sikre kvaliteten af vores fælles drikkevand.

Nitrat fra husdyrgødning og diverse pesticider, blandt andet fra brugen af Roundup, udgør en stadig stigende trussel mod vores sundhed og miljø. 

Indtil videre har modsvaret til den stigende forurening været at etablere nye boringer til afløsning for dem, der allerede er forurenet. En “løsning” der både er omkostningstung og bestemt ikke holdbar i og med, at tidligere brugte giftstoffer trænger ned gennem jordlagene.

Moderne og ansvarsbevidste familier, der sætter deres egen og børnenes sundhed  højt, og samtidig ønsker at bo i naturskønne omgivelser, vil næppe bosætte sig i et område, hvor nitrat og pesticidindholdet ligger tæt på grænseværdierne – alene for de stoffer, der foreløbig kigges efter. Mange frygter med rette den såkaldte cocktaileffekt, når forskellige pesticider blandes (og danner nye ukendte, og sikkert giftige forbindelser) 

Adgang til en artsrig natur og rent drikkevand er, sammen med faciliteter som skole, indkøbsmuligheder og institutioner,  højt prioriteret, når det gælder bosætning. 

Det er på den baggrund, at Randers Kommune i lighed med andre ansvarlige kommuner, skal udarbejde en plan og iværksætte tiltag, der kan sikre drikkevandet.

Når det gælder kvaliteten af vores grundvand, kommer kommunen ikke uden om at etablere sprøjtefri zoner samt begrænse udbringningen af gylle. Det samme må som en selvfølge gælde private haveejeres brug af pesticider.  

Stop med RoundUp

Ja til biodiversitet!

Vores grundvand er truet

For vild Randers natur!

I lommen på Monsanto?

KV17: Økologi - godt for den kommunale økonomi

KV17:Det gælder vores børn, sundhed og miljø!