Debatarrangement: Hvorfor er der ingen fisk?

Mandag den 2. oktober 2023.231002 Stiig MarkagerStiig Markager om Iltsvind og fiskedød: Giftig svovlbrinte, døde fisk og liglagen på havbunden er i den seneste måned blevet udbredt i de indre danske farvande. Iltsvindet er udbredt i et omfang og en styrke, som ikke er set siden 2002.

Hvorfor er der ingen fisk i fjorden! (Stiig Markager)

Havet omkring Danmark er i krise. Årsagerne er mange. Den absolut største negative påvirkning er landbrugets udledninger af kvælstof, men der også andre påvirkninger som stresser; fosfor, klimaforandringer, overfiskeri, årtiers opfiskning af sten, råstofindvinding, klapning og gravearbejder. De østjyske fjorde er særlige hårdt ramt. Hvad sker der? Hvad kan vi gøre? 

Stiig Markager, Aarhus Universitet, giver en status for miljøtilstanden i lange Østjylland og diskuterer nogle af de muligheder man har lokalt for at genskabe et godt havmiljø.

Stiig Markager er professor i marine økologi og biogeokemi (havmiljø) ved Aarhus Universitet. Stiig har arbejdet med næringsstoffer og havmiljø i 25 år, underviser i det på universitetet og har deltaget i udarbejdelsen af det faglige grundlag for Vandområdeplanerne.

Foredraget vil give en unik mulighed for at få indblik i de skridt, der kan tages for at bevare og genoprette fiskebestandene samt beskytte det maritime miljø.

Alle er velkomne til at deltage i arrangementet, der finder sted på VIA University, Randers.

Yderligere om Stiig Markager: https://pure.au.dk/portal/da/persons/stiig-markager(3f2ea381-8e5d-4ef4-8088-bc990dbc4a13).html

231002 aalegraes fedtemoeg

Næringsstoffer fremmer alger og fedmøg som kvæler ålegræsset.

Arrangementsdetaljer:

  • Dato: Torsdag, den 12. oktober 2023
  • Tid: Kl. 18.30
  • Sted: VIA University, Jens Otto Kraghs Plads, 8900 Randers 

For yderligere information om arrangementet, Henrik Leth: 21264216

Lad os sammen tage skridt til at forstå og tackle de udfordringer, der påvirker vores havmiljø, og arbejde hen imod en bæredygtig fremtid for vores kystområder og fiskebestandene.

Tilmelding: https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/naturen/aof-randers/6623211028/hvorfor-er-der-ingen-fisk-i-fjorden/45248/

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers