Stednavne - Hobro

Mariager Fjord stednavne1Kendte og skattede fiskepladser.

Stednavne - Midtfjorden

Mariager Fjord stednavne2Mange fiskepladser og dybt vand!

Stednavne - Hadsund

Mariager Fjord stednavne3Pladser omkring Hadsund

Stednavne - yderfjorden

Mariager Fjord stednavne4Spændende område.

TV om næringsstoffer og fjorddød!

Tirsdag den 17. oktober 2023. 231017 mariager tv2 nord bilMariager Fjord, Ørnedalsbugten: Havde egentligt planlagt en geddetur til Bredningen, men blev ringet op af TV2 Nord som ønskede min medvirken til et indslag om fjordens miljøtilstand. 

Om næringsstoffer, iltsvind, fiskedød og nødvendige tiltag!

Som passioneret lystfisker har jeg haft fornøjelsen af at fiske i Mariager Fjord siden 1977. Gennem årene har jeg oplevet både op- og nedture, men en af de mest hjerteskærende perioder i fjordens historie var i 1997. Denne triste begivenhed satte gang i en bevægelse for at redde Mariager Fjord fra iltsvind og fiskedød.

Iltsvind er en naturlig proces, der kan forekomme i kystnære farvande. Men i 1997 ramte det Mariager Fjord voldsomt, og resultatet var katastrofalt. Praktisk talt hele fjorden blev berørt, og det var hjerteknusende at se, hvordan fiskene lå døde langs bredden, eller kæmpede for livet ved at søge mod de kildevæld der føder fjorden. 

Se indslag fra 1997:  

Det var et dystert kapitel i Mariager Fjords historie, og det tændte en gnist i samfundet og miljøforkæmpere for at redde vores smukke fjord.

For at genoplive fjorden flyttede vi blåmuslinger fra kysten til inderfjorden.

 

Siden 1997 har der været en lang vej, og det har krævet en koordineret indsats fra flere interessenter. En vigtig faktor i at redde Mariager Fjord har været nedlæggelsen af dambrug i Villestrup Å og Kastbjerg Å - omkring 25 storforurenende dambrug. Dette har hjulpet med at reducere udledningen af næringsstoffer og forbedre vandkvaliteten i fjorden.

Der er også blevet taget skridt til at skabe våde enge i fjordens opland. Disse naturlige vådområder fungerer som naturlige filtre, der fjerner overskydende næringsstoffer fra vandet, før det når Mariager Fjord. Dette har haft en positiv indvirkning på vandkvaliteten og har bidraget til at reducere risikoen for iltsvind.

En anden vigtig faktor har været investeringer i bedre vandrensning. Millioner af kroner er blevet brugt på at forbedre infrastrukturen og teknologien bag vandrensningssystemerne. Dette har hjulpet med at reducere mængden af forurenet vand, der strømmer ind i Mariager Fjord. Som led i at skåne den sårbare inderfjord, er der lagt et rør så alt renset vand fra bl.a. Hobro udledes i Kattegat.

Pilen peger på landbruget

Desværre er det ikke alle interessenter, der har fulgt med i denne indsats. Landbruget spiller en væsentlig rolle i Mariager Fjords økosystem, men der har været en stigning i opdyrkede marker, gødskning og spredning af gylle. Dette har potentielt negativ indvirkning på vandkvaliteten i fjorden og kan forsinke bestræbelserne på at gøre fjorden sund igen.

For at bevare og beskytte Mariager Fjord kræver det, at alle interessenter arbejder sammen. Landbruget skal træde ind i kampen og vedtage mere bæredygtige praksisser for at reducere næringsstofudledning. Samtidig er det vigtigt at fortsætte investeringer i vandrensning og bevare de våde enge, der fungerer som naturlige filtre. Fra officiel side er det beregnet af 70 procent at næringsstofferne der tilføres den indre del af fjorden stammer fra det åbne opdyrkede land. 

Nødvendigt med politiske tilag!

Mariager Fjord er et smukt og unikt naturområde, der er værd at beskytte. Gennem årtier har vi set, hvordan iltsvind og fiskedød har truet dens eksistens. Helt sikkert bliver det nødvendigt at vedtage love der kan begrænse næringsstof tilførelsen. Spørgsmålet er om politikerne tør sætte miljøet foran kortsigtede profitinteresser? 

Kun med en samlet indsats og vedvarende engagement kan vi håbe på en lysere fremtid for vores elskede fjord. Derfor er det vigtigt at alle gode kræfter arbejder sammen for at bevare dette skattekammer af natur, så fremtidige generationer også kan opleve glæden ved at fiske i Mariager Fjord.

231017 mariager tv2 nord trout

Skrubbe, ålekvapper og andre bundlevende fisk er stort set forvundet fra fjorden mens fisk som ørreder og hornfisk stadig findes i fjorden. Inden ilsvindet i '97 fangede jeg min sidste helt i Ørnedalsbugten. På dagens tur blev det til to mindre ørreder der som vanligt blev genudsat. 

231017 mariager tv2 nord

Den sidste tids kraftige vind været godt for fjorden. På billedet ses der grønalger der er gået forrådnelse.

Se indslaget hvor jeg fortæller om tilstanden i den indre del af Mariager Fjord 

Læs også TV2 Nord artiklen: https://www.tv2nord.dk/mariagerfjord/gisp-gisp-gisp-paa-de-dybeste-steder-er-al-liv-vaek

Håber for fjorden skyld altid på en kølig blæsende sommer. 

Vi betaler for at få vort brugte vand renset, men det er det ikke alle der gør: Forureneren betales!

No comments

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers